CoCrisis

En samverkansplattform för intern kommunikation och incident- och krishantering. Cocrisis har på kort tid fått stor uppmärksamhet och används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator.

Till CoCrisis hemsida

CoYards

Skräddarsydd för Grannsamverkan som är den enskilt viktigaste metoden för att förebygga bostadsrelaterade brott. I applikationen finns specialframtagna funktioner för Polis och kommuner som använder den för att kommunicera med alla grannar i ett visst område, grannstödsbilar, kontaktombud med flera.

Till Coyards hemsida

CoBoats

Skräddarsydd för Båtsamverkan och används idag av över 300 båtklubbar i Sverige för kommunikation kring allt som rör hamnen, båtrelaterade brott, stormar, olyckor, efterlysningar m.m. Polisen kan även i Coboats göra efterlysningar och skicka ut tips och varningar om ökad lokal brottslighet.

Till Coboats hemsida