BÅTSAMVERKAN

Coboats är en svenskutvecklad kommunikationsplattform skräddarsydd för Båtsamverkan och fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner. I plattformen kan båtklubbar, marinor och kommunala hamnar enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan behov av e-postadresser eller telefonnummer. Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och det tar endast någon minut att bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam kalender (rondering, torr- och sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden (brand, man över bord och brott pågår) och nyheter från SjöfartsverketSjöräddningenLarmtjänst och Svenska Sjö.

Plattformen är framtagen i samråd med båtklubbar, polis, försäkringsbolag och kommuner.